Ηρωικό το προσωπικό του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με τις εξωτερικές αξιολογήσεις 2014: Τα ευρήματα τονίζουν τις εντυπωσιακές καινοτομίες παρά τις αντίξοες συνθήκες

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τον περασμένο Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η εξωτερική αξιολόγηση των περισσότερων πανεπιστημίων της χώρας από ομάδες εμπειρογνωμόνων πανεπιστημιακών. Στη διαδικασία αξιολόγησης υπεβλήθη το Τμήμα Ιστορίας και το Τμήμα Ήχου και Εικόνας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, καθώς τα άλλα τμήματα είχαν υποβληθεί σε προηγούμενες χρονιές.  Οι επίσημες εκθέσεις που έχουν δημοσιευθεί για το 2014 περιέχουν λεπτομερείς παρατηρήσεις και εποικοδομητικά σχόλια που δείχνουν σεβασμό – αλλά και θαυμασμό για το ερευνητικό και διδακτικό έργο που επιτελείται στο Ι.Π. υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

 Οι εμπειρογνώμονες

Οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων απαρτίζονταν από πέντε ή έξι πανεπιστημιακούς, και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κάθε ομάδα περιλάμβανε τουλάχιστον 2-3 ομογενείς καθηγητές ξένων πανεπιστημίων – οι οποίοι ίσως να είναι στην καλύτερη δυνατή θέση να αξιολογήσουν τις συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας σε σχέση με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Οι εκθέσεις

Κάθε έκθεση απαρτίζεται από συγκεκριμένα κεφάλαια που καλύπτουν το διδακτικό, το ερευνητικό, και το διοικητικό έργο του κάθε τμήματος, ενώ εξετάστηκε το επίπεδο των διδασκόντων και των φοιτητών, τα προγράμματα σπουδών, η διάρθρωση και η λειτουργικότητά τους, η πρόσβαση των φοιτητών σε βιβλιογραφικό υλικό, τεχνολογικές εφαρμογές, και οι υποδομές των κτηριακών συγκροτημάτων.

Τα θετικά ευρήματα

Και για τα δύο τμήματα υπήρξαν σημαντικά θετικά σχόλια. Το επίπεδο των καθηγητών και των φοιτητών κρίθηκε «εξαιρετικό», ένα εύρημα που αιτιολογήθηκε στη μεν περίπτωση με βάση τις δημοσιεύσεις των καθηγητών, τα σχόλια των φοιτητών, αλλά και το γεγονός ότι οι καθηγητές είναι ως επί των πλείστων διαρκώς στη διάθεση των φοιτητών κι εκδηλώνουν προσωπικό ενδιαφέρον για την πρόοδό τους. Στην περίπτωση των φοιτητών, οι εμπειρογνώμονες εξέτασαν δείγματα πτυχιακών, μεταπτυχιακών, και διδακτορικών εργασιών, ενώ μίλησαν ιδιαιτέρως και με αρκετούς φοιτητές. Σύμφωνα με την έκθεση, το Τμήμα Ιστορίας διακρίνεται για το γεγονός ότι αποτελεί αμιγές τμήμα που επιτρέπει την ειδίκευση σε πλήθος τομέων- δηλαδή δεν τελεί υπό την αιγίδα φιλοσοφικής ή άλλης σχολής, κι ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοπόρων προγραμμάτων. Εντύπωση προκάλεσε στους αξιολογητές το γεγονός ότι διδάσκονται πρακτικές δεξιότητες που διευρύνουν τις επαγγελματικές επιλογές των φοιτητών, και το ανεπτυγμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, και στους τοπικούς επαγγελματίες να έρθουν σε στενότερη επαφή με το πανεπιστήμιο. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμ. Ιστορίας θεωρήθηκε πρωτοπόρο, ενώ τα άμεσα σχέδια ανάπτυξης νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και κύκλων ομιλιών για την τοπική ιστορία χαιρετίστηκαν με ενθουσιασμό.

Το δε Τμ. Ήχου και Εικόνας προκάλεσε ιδιαίτερα τον θαυμασμό των αξιολογητών, οι οποίοι αναφέρουν τρεις φορές μέσα στην έκθεση το γεγονός ότι αποτελεί καινοτομία πανελλαδικά, πως έρχονται στην Κέρκυρα φοιτητές από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό για να μελετήσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο συγκεκριμένο τμήμα και κοντά στους συγκεκριμένους καθηγητές. Δεδομένων των αντιξοοτήτων, με το προσωπικό τους ενδιαφέρον το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αξιοθαύμαστο τμήμα, ενώ επίσης τόνισαν την υψηλή ποιότητα των φοιτητικών εργασιών. Η έκθεση τονίζει πως το Τμ. Ήχου και Εικόνας αποτελεί μοναδικό για την Ελλάδα διακλαδικό τμήμα που συνδυάζει επιτυχώς την τέχνη με την τεχνολογία σε εντυπωσιακό επίπεδο.

Τα αρνητικά ευρήματα και οι προτάσεις

Ένα αρνητικό εύρημα που σημειώθηκε σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας είναι ο υπερβολικά μεγάλος φόρτος εργασίας των φοιτητών, όπως και το γνωστό φαινόμενο των «αιώνιων φοιτητών». Οι αξιολογητές σημειώνουν ότι, πολλοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται λόγω των οικονομικών συνθηκών. Προτείνουν τη θέσπιση των part-time σπουδών (κάτι το σύνηθες στο εξωτερικό), ειδικά σε μεταπτυχιακά επίπεδα, αλλά ίσως και σε προπτυχιακά, μια πρακτική που θα ελάφραινε τον φόρτο των φοιτητών, ενώ θα διόρθωνε σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα των καθυστερημένων αποφοιτήσεων καθώς πολλοί φοιτητές αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους,  λόγω της αδυναμίας τους να τις ισορροπήσουν με την εργασία τους. Όσον αφορά το Τμ. Ιστορίας, κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις αφορούσαν κάποιες δυσλειτουργίες της βιβλιοθήκης, σχολιάστηκε το γεγονός ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών, και αναγνωρίστηκαν οι σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τμήμα λόγω περικοπών κι έλλειψης διοικητικού προσωπικού. Ωστόσο σχολιάστηκε θετικά ο βαθμός οργάνωσης παρά τις ελλείψεις. Για το δε Τμ. Ήχου και Εικόνας, τονίστηκαν οι ελλείψεις κατάλληλων χώρων και η διάσπαση των διδακτικών αιθουσών, όπως και η άμεση ανάγκη εκσυγχρονισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο, κι ως εκ τούτου σχολιάζεται η αναφέρεται ότι η παραχώρηση του παλαιού Ψυχιατρείου θα δώσει ανάσα στο συγκεκριμένο τμήμα – πριν διαδραματιστούν οι τελευταίες εξελίξεις με το ζήτημα του συγκεκριμένου κτηρίου και της υποβολής του στο ΤΑΙΠΕΔ.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα διδασκαλίας, η βασική κριτική που ασκήθηκε αφορούσε την πληθώρα εισαγωγικών μαθημάτων που δημιουργεί κάποια σύγχυση στους φοιτητές καθώς δεν είναι πάντα ξεκάθαρο – σύμφωνα πάντα με την έκθεση – πως τους χρησιμεύουν κάποια μαθήματα, σε τι βαθμό τους προσφέρουν αναγκαίες δεξιότητες, και ποια μαθήματα θα πρέπει να επιλέξουν ώστε να ακολουθήσουν την επιθυμητή τους σταδιοδρομία. Προτάθηκε η θέσπιση εισαγωγικού τμήματος που θα εξοικείωνε τους φοιτητές με βασικές έννοιες και λεξιλόγιο του κλάδου τους, και την απλοποίηση των πρωτοετών τμημάτων. Επίσης σχολιάστηκε το περιθώριο βελτίωσης του τμήματος ελεύθερου σχεδίου. Οι αξιολογητές σχολίασαν ότι αρκετοί φοιτητές στις υψηλότερες ακαδημαϊκές βαθμίδες είναι αναγκασμένοι να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία περισσότερων προπτυχιακών τμημάτων απ’ότι συνήθως είθισται– κάτι που αποδίδεται στην έλλειψη προσωπικού. Επίσης, η ανεπάρκεια των κτηρίων καθιστά απαγορευτική την φοίτηση για ΑΜΕΑ, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ψυχολογική ή προσωπική στήριξη των φοιτητών, μια ανάγκη που όμως καλύπτουν οι καθηγητές στο βαθμό του δυνατού. Οι δε φοιτητές διδακτορικού αισθάνονται κάποια απομόνωση λόγω της φύσης της έρευνας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, που έχουν αποδοθεί με τόνο κατανόησης και παράλληλα με προτάσεις επίλυσής τους, τονίζεται στις εκθέσεις ότι το διδακτικό προσωπικό αναγνωρίζει τα ζητήματα αυτά, ότι αποδίδονται εξ’ολοκλήρου στην έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, και ότι δεδομένων των συνθηκών το προσωπικό και των δύο τμημάτων επιτελεί αξιοζήλευτο έργο.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθ. Ενημέρωση την 21/6/14.